Stockholm Fuelling Services AB

Stockholm Fuelling Services AB (SFS AB) bildades år 1985 och har tre ägarbolag, AB Svenska Shell, Svenska Statoil AB och SAS OIL Sweden AB.

SFS AB är ett Servicebolag vars verksamhet består i att för ägarbolagens räkning distribuera flygbränsle till flygbolagen inom Arlanda flygplats.

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\michael.tollin\Desktop\Sfs3.gif

Adress : Box 85, 190 45 Stockholm-Arlanda

Tel : +46-( 0 )8-585 540 90

E-mail :